Om os

Lokalforeningen Talentspejderne Favrskov blev oprettet i begyndelsen af 2012. Lokalforeningen driver i dag mentorordningen i Favrskov Kommune.

Siden starten har vi i Talentspejderne hjulpet skoleelever i Favrskov med at finde deres evner og talent. Vores frivillige mentorer hjælper gennem et gennemarbejdet mentorprogram de unge til at finde tilliden og troen på sig selv. Det er en vigtig forudsætning for at tage en uddannelse efter folkeskolen.

Vores arbejde består i, at sørge for at skaffe nok mentorer til de unge, som visiteres til en mentor. Derudover arrangerer vi fundraising events, netværksmøder for mentorerne og kursus dage for kommende mentorer.

Mentorordningen har så stor succes i Favrskov, at der nu mangler flere frivillige hænder. Læs mere her.

Favrskov kommune og Landsforeningen Talentspejderne, indgik i 2012 et samarbejde om at udvikle et særligt talentprogram for unge i udskolingen.  I samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter blev der lavet et program bestående af 24 møder, hvor frivillige fra erhvervslivet mødes med de unge i halvanden time cirka hver uge efter skoletid.

Formålet er at opbygge den unges tro på egne evner og talenter, samt at blive inspireret til valg af uddannelse ud fra disse.

Programmet har efterfølgende opnået stor succes, og er i dag at finde i 18 kommuner i hele landet. Landsforeningen har hovedkontor i Ulstrup.